Presentations from e-Health Forum

We are sharing almost 60 presentations that were discussed during debates and thematic sessions at e-Health Forum (2018)

e-Health Forum Summary

Summary of e-Health Forum (2018)

18/09/2018 Key notes: Best practices in digital transformation in healthcare

Andrew Meyer
NHS Digital Showcase (EN)
Vincent van Pelt
eHealth in the Netherlands (EN)
Jürgen Brandstätter
Best practices in digital transformation in healthcare (EN)
Artur Pruszko
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia (PL)

18/09/2018 Digital transformation in healthcare – Main challenges and key directions

Adam Niedzielski
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia w Polsce - Perspektywa NFZ (PL)
Bartłomiej Wnuk
Kluczowe działania w obszarze ochrony zdrowia podejmowane przez CSIOZ (PL)
Maciej Sytek
e-Zdrowie - Perspektywa Samorządu Wojewódzkiego (PL)
Łukasz Jankowski
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia ... (PL)
Ewa Borek
Cyfrowa transformacja - oczekiwania pacjentów (PL)
Piotr Soszyński
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia ... (PL)
Piotr Piątosa
Sugestie branży IT na rzecz cyfrowej transformacji w ochronie zdrowia (PL)

18/09/2018 Digital health – key trends and inspirations

Joost Felix
eHealth – enabling coordinated care through IT (EN)
Lorenzo Pengo
Artficial Inteligence in healthcare (EN)
Martin Tiani
Blockchain and global health information exchange (EN)(TBU)
Aleksander Sowa
Informatyka, big data i nowe leki (PL)

18/09/2018 Thematic session 1.1: IHE / European Challenges in interoperability

Karima Bourquard
European Projects in action: The case of EURO-CAS (EN)
Alexander Berler
Interoperability projects in Europe. Lessons learnt from IHE-Europe (EN)
Paweł Masiarz
Wyzwania interoperacyjności (PL)

18/09/2018 Thematic session 1.2: e-Prescription, new pharmaceutical care & adherence

Justyna Pancerow
Pilotaż e-Recepty – Podsumowanie (PL)
Paweł Żuk
e-Recepta wstępne wyniki pilotażu w CMD Siedlce (PL)
Ewa Borek
Opieka farmaceutyczna dla pacjentów (PL)

18/09/2018 Thematic session 1.3: m-Zdrowie/ Telemedicine / AI / Robotics – Can we implement it in Poland?

Maciej Malenda
m-Zdrowie, Telemedycyna, Sztuczna Inteligencja, Robotyzacja … (PL)
Rafał Dunal
Telemedycyna z perspektywy dostawcy technologii (PL)
Piotr Łój
Virtual Dream (EN)

18/09/2018 Thematic session 1.4: Towards digital maturity of healthcare providers

Michał Kępowicz
Dojrzałość cyfrowa w ochronie zdrowia (PL)
Łukasz Kliszcz
Cyfrowy ekosystem (PL)
Michał Bedlicki
CMJ Forum e-Zdrowia (PL)

19/09/2018 Thematic session 2.1: Architecture of  e-health ecosystem in Poland

Artur Pruszko
Architektura ekosystemu e-zdrowia w Polsce (PL)
Tomasz Staszelis
Architektura biznesowa systemu ochrony zdrowia (PL)
Paweł Mańdok
Architektura eZdrowia. Repozytorium danych medycznych
Krzysztof Napora
Architektura informacyjna

19/09/2018 Thematic session 2.3: Start-up session – presentations

Łukasz Lasyk, Tomasz Włodarczyk
Czy sztuczna inteligencja zastąpi diagnostę i zwiększy wykonanie badań cytologicznych w ramach profilaktyki raka szyjki macicy? (PL)
Wojciech Giżowski
Biolumo – narzędzie do szybkiego doboru antybiotyków (PL)
Radek Necki
Dental Telehealth 3D (EN)
Tomasz Domino
Platforma do wstępnego wywiadu z pacjentem i rekomendacji usług medycznych (PL)

19/09/2019 Thematic session 2.4: Scientific research in e-health

Wojciech Glinkowski
Polskie publikacje naukowe w obszarze e-zdrowia (PL)
Marcin Grabowski
Stan wiedzy i badania w zakresie telekardiologii w Polsce i Europie (PL)
Dariusz Janusek
Finansowanie badań w zakresie e-zdrowia ze źródeł NCBR (PL)

19/09/2018 Thematic session 3.1: Interoperability Council

Paweł Masiarz
Rada Interoperacyjności. Przegląd prac i dalsze zamierzenia (PL)

19/09/2018 Thematic session 3.2: Information and support system for patients and citizens

Ewa Borek
System informacji i wsparcia jakiego oczekują pacjenci i obywatele (PL)

19/09/2018 Thematic session 3.3: Digital health – new business area

Piotr Piątosa
Cyfrowe zdrowie -nowy obszar biznesowy -Czy wykorzystujemy nowe szanse? (EN)

19/09/2018 Thematic session 3.4: Development of new competences for e-health

Jarosław Pudzianowski
Budowanie kompetencji dla e-zdrowia (PL)
Nick Goulemond
Development of new competences for e‐health (EN)
Evangelia (Lila) Stavropoulou
European Health Parliament 2017 – 2018 (EN)
Bożena Gorzkowicz
Budowanie kompetencji dla e-zdrowia (PL)
Piotr Soszyński
Budowanie kompetencji dla e-zdrowia (PL)

19/09/2018 Digital health – patient in the center

Nick Guldemond
Digital health – patient in the centre (EN)
Sascha Marschang
Health and inclusion in the Digital Single Market (EN)
Anna Janowicz
Nowe technologie w opiece zespołowej nad osobami niesamodzielnymi - potrzeby i wyzwania (PL)

19/09/2018 Thematic session 4.1:  New e-health technologies

Christophe Thibault
Connected healthcare: put the interoperability in the heart of the digital transformation (EN)
Marek Dynowski
Aplikacje mobilne wspierające lekarza i pacjenta w procesie leczenia i diagnozowania (PL)
Robert Zimmer
Digital Health Companion Chatbot and Digital Therapeutics (EN)
Jarosław Boryń
Nowoczesne technologie w ochronie zdrowia. Czy to w ogóle możliwe? (PL)
Szymon Chamuczyński
Systemy informatyczne jednostek medycznych vs mobilność pacjenta (PL)
Benedikt Aichinger
Integration architectures for national IHE projects built on Orchestra (EN)
Michał Gawryś
Blockchain: Przykłady zastosowań w eZdrowiu (PL)

19/09/2018 Thematic session 4.2: Medical data – the catalyst of progress in science and personalized medicine

Andrzej Strug
Dostęp do danych medycznych w kontekście budowy Polskiej Sieci Biobanków (PL)
Janusz Homa
Dane medyczne - katalizator postępu w nauce i medycynie personalizowanej (PL)
September 18 - 19, Sopot 2018

The event entirely dedicated to e-health

Conference documents

Stay up to date.

and get the latest information from e-Health Forum.

Organisers

In cooperation with

Patronages