Sopot 2018
17 września, warsztaty
18 – 19 września, konferencja

Forum e-Zdrowia
Cyfrowa transformacja
w obszarze zdrowia

Zarejestruj się
Forum e-Zdrowia

Międzynarodowe spotkanie liderów e-zdrowia, profesjonalistów medycznych i reprezentantów pacjentów oraz przedstawicieli rządu i samorządów

Cyfrowa transformacja kolejnych dziedzin życia radykalnie zmienia funkcjonowanie jednostek i społeczeństwa.
Jak wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji, jak dokonać cyfrowej transformacji (digital transformation) w obszarze zdrowia? ? Jak dostosować formy opieki zdrowotnej i społecznej do nowych oczekiwań oraz możliwości poszczególnych zróżnicowanych grup pacjentów?

2-dniowa konferencja poświęcona kluczowym wyzwaniom i podejmowanym działaniom w e-zdrowiu

Poznaj dobre międzynarodowe praktyki i sprawdzone rozwiązania

WARSZTATY PRZEDKONFERENCYJNE: Poniedziałek, 17 września 2018 (14.00 – 18.00)

Partnerzy Forum e-Zdrowia przygotowali sesje przybliżające wybrane kluczowe zagadnienia cyfrowej transformacji dla managerów i profesjonalistów w obszarze zdrowia.

Główne obszary Forum

Dzień Pierwszy
Wtorek, 18 września 2018

Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji

Przeprowadzimy debatę z udziałem kluczowych interesariuszy i ekspertów w celu:

  • wskazania dobrych praktyk cyfrowej transformacji,
  • zrozumienia potrzeb, celów i priorytetów oraz uwarunkowań interesariuszy,
  • rekomendowania rozwiązań,
  • budowania zaufania i kultury współdziałania w procesie zmian.
Dzień Drugi
Środa, 19 września 2018

Pacjent w centrum cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja, możliwa dzięki technologii, powodowana jest potrzebą (i/lub koniecznością) doskonalenia doświadczenia użytkownika.

Cyfrowa transformacja jest sojusznikiem i narzędziem w realizacji pacjento-centrycznego zorientowanego na wartość systemu zdrowia.

Dzień Drugi
Środa, 19 września 2018

Cyfrowe zdrowie
– nowy obszar biznesowy

Gospodarka oparta na wiedzy, w której fundamentalnymi aktywami są dane i algorytmy, stała się faktem, i dotyczy to także obszaru zdrowia.

Pytania:

  • Czy dostrzegliśmy nowy potencjał gospodarczy?
  • Czy przygotowujemy otoczenie/warunki biznesowe na nowe wyzwania: szanse i ryzyka?
  • Czy mamy liderów?
2-dniowa konferencja poświęcona kluczowym wyzwaniom i podejmowanym działaniom w e-zdrowiu

Prezentujemy dobre praktyki oraz rozwiązania z sukcesem wprowadzone w Europie i na świecie

Identyfikacja wyzwań

Identyfikujemy nowe trendy, potencjał i szanse cyfrowej transformacji

 Dobre praktyki

Czerpiemy z doświadczeń i dorobku liderów, którzy adresują uniwersalne wyzwania

Dyskusja i konsensus

Uznając odrębność interesariuszy, budujemy  zaufanie i współdziałanie

Rekomendacje

Wskazujemy konkretne cele i działania na rzecz rozwoju ekosystemu e-zdrowia

Podczas Forum będziemy gościć wiele znamienitych osób

Wśród prelegentów Forum będą

Janusz Cieszyński

Wiceminister Zdrowia

Agnieszka Kister

Ministerstwo Zdrowia

Bartłomiej Wnuk

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Ewa Borek

Fundacja MY Pacjenci

Andrew Meyer

NHS Digital

Krzysztof Groyecki

Asseco Poland

Sopot, 18 - 19 września 2018

Weź udział w wydarzeniu w całości poświęconemu kwestiom e-zdrowia

Zarejestruj się

Bądź na bieżąco.

Otrzymuj najświeższe informacje z Forum e-Zdrowia.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronaty honorowe