Sopot 2018
17 września, warsztaty
18 – 19 września, konferencja

Forum e-Zdrowia
Cyfrowa transformacja
w obszarze zdrowia

Zobacz materiały konferencyjne
Forum e-Zdrowia

Międzynarodowe spotkanie liderów e-zdrowia, profesjonalistów medycznych i reprezentantów pacjentów oraz przedstawicieli rządu i samorządów

Cyfrowa transformacja kolejnych dziedzin życia radykalnie zmienia funkcjonowanie jednostek i społeczeństwa.
Jak wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji, jak dokonać cyfrowej transformacji (digital transformation) w obszarze zdrowia? ? Jak dostosować formy opieki zdrowotnej i społecznej do nowych oczekiwań oraz możliwości poszczególnych zróżnicowanych grup pacjentów?

2-dniowa konferencja poświęcona kluczowym wyzwaniom i podejmowanym działaniom w e-zdrowiu

Poznaj dobre międzynarodowe praktyki i sprawdzone rozwiązania

Główne obszary Forum

Dzień Pierwszy
Wtorek, 18 września 2018

Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji

Przeprowadzimy debatę z udziałem kluczowych interesariuszy i ekspertów w celu:

  • wskazania dobrych praktyk cyfrowej transformacji,
  • zrozumienia potrzeb, celów i priorytetów oraz uwarunkowań interesariuszy,
  • rekomendowania rozwiązań,
  • budowania zaufania i kultury współdziałania w procesie zmian.
Dzień Drugi
Środa, 19 września 2018

Pacjent w centrum cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja, możliwa dzięki technologii, powodowana jest potrzebą (i/lub koniecznością) doskonalenia doświadczenia użytkownika.

Cyfrowa transformacja jest sojusznikiem i narzędziem w realizacji pacjento-centrycznego zorientowanego na wartość systemu zdrowia.

Dzień Drugi
Środa, 19 września 2018

Cyfrowe zdrowie
– nowy obszar biznesowy

Gospodarka oparta na wiedzy, w której fundamentalnymi aktywami są dane i algorytmy, stała się faktem, i dotyczy to także obszaru zdrowia.

Pytania:

  • Czy dostrzegliśmy nowy potencjał gospodarczy?
  • Czy przygotowujemy otoczenie/warunki biznesowe na nowe wyzwania: szanse i ryzyka?
  • Czy mamy liderów?
2-dniowa konferencja poświęcona kluczowym wyzwaniom i podejmowanym działaniom w e-zdrowiu

Prezentujemy dobre praktyki oraz rozwiązania z sukcesem wprowadzone w Europie i na świecie

Identyfikacja wyzwań

Identyfikujemy nowe trendy, potencjał i szanse cyfrowej transformacji

 Dobre praktyki

Czerpiemy z doświadczeń i dorobku liderów, którzy adresują uniwersalne wyzwania

Dyskusja i konsensus

Uznając odrębność interesariuszy, budujemy  zaufanie i współdziałanie

Rekomendacje

Wskazujemy konkretne cele i działania na rzecz rozwoju ekosystemu e-zdrowia

Podczas Forum gościliśmy wiele znamienitych osób

Wśród prelegentów Forum byli

Janusz Cieszyński

Wiceminister Zdrowia

Maciej Miłkowski

Wiceminister Zdrowia

Adam Niedzielski

Zastępca Prezesa NFZ

Andrew Meyer

NHS Digital

Vincent van Pelt

Nictiz (NL)

Agnieszka Kister

Ministerstwo Zdrowia

Bartłomiej Wnuk

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Paweł Orłowski

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Roman Topór-Mądry

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

Łukasz Jankowski

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie

Lorenzo Pengo

Microsoft

Krzysztof Groyecki

Asseco Poland

Piotr Piątosa

Comarch Healthcare

Nick Guldemond

Erasmus University

Ewa Borek

Fundacja MY Pacjenci

Piotr Popowski

Gdański Uniwersytet Medyczny / PTPZ

Artur Pruszko

Dyrektor Forum e-Zdrowia

Sopot, 18 - 19 września 2018

Wydarzenie w całości poświęconemu kwestiom e-zdrowia

Zobacz materiały konferencyjne

Bądź na bieżąco.

Otrzymuj najświeższe informacje z Forum e-Zdrowia.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronaty honorowe