Paweł Orłowski

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Paweł Orłowski, prawnik, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, odpowiedzialny za ochronę zdrowia, w tym zagadnienia e-zdrowia oraz politykę społeczną, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, poseł na Sejm RP w latach 2010-2011, wiceprezydent Sopotu w latach 2006-2010.

Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, odpowiedzialny za uchwalenie ustawy o rewitalizacji przyjętej w 2015 r. Zarządzał Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój. Współtworzył Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz program społecznego budownictwa mieszkaniowego na wynajem.

Zapalony żeglarz, członek polskiej kadry narodowej w latach 90.