Vincent van Pelt

Senior Advisor, Nictiz, Holandia

Vincent van Pelt pełni funkcję starszego doradcy w Nictiz, holenderskim centrum kompetencji ICT w sektorze zdrowia. Z wykształcenia jest lekarzem i działa na rzecz poprawy wymiany informacji oraz współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia zajmującymi się kwestiami zdrowia obywateli.

Pracował w wielu obszarach ICT opieki zdrowotnej i posiada rozległą wiedzę nt. zagadnień koncepcyjnych i technicznych. Działa w organizacjach branżowych IHE Netherlands, IHE International oraz HL7 Netherlands. Jest współautorem publikacji pt. „Guide to Interoperability between XDS Affinity Domains”, a także uczestniczył w projektach Komisji Europejskiej „Antilope” oraz „eStandards”. Obecnie Vincent van Pelt jest zaangażowany w uruchomienie krajowego punktu kontaktowego dla e-zdrowia.

Uczestniczył w programach dotyczących m.in.: architektury krajowej infrastruktury,  krajowych warunków dla indywidualnej opieki zdrowotnej, standaryzacji danych medycznych dzięki wykorzystaniu modułów klinicznych, ustrukturyzowania raportowania nt. leczenia onkologicznego, wytycznych wdrożeniowych dot. wymiany informacji pomiędzy domenami, architektury systemów informacyjnych opartych na przepływie zadań (workflow), standaryzacji metadanych XDS, oraz międzynarodowej kartoteki pacjenta.

Słowa kluczowe: standaryzacja, IHE, HL7 FHIR, MedMij program ochrony zdrowia, onkologia, interoperacyjność, projekty KE (Antilope, eStandards), ReEIF, CEN, NEN, DICOM, SNOMED, LOINC.

Życiorys zawodowy – LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/vincentvanpelt