Bartłomiej Wnuk

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie) oraz Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia: Analiza Matematyczna, Statystyka, Teoria Prawdopodobieństwa, Optymalizacja, Sztuczna Inteligencja, Teoria Sterowania, Bezpieczeństwo Informacji, Robotyka, Systemy Cyfrowe, Systemy Interaktywne.

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. W latach 2004 – 2013 pełnił funkcję Kierownika Projektu między innymi w takich firmach jak City Bank Handlowy oraz Telekomunikacja Polska S.A. W 2015 roku objął stanowisko Dyrektora IT Group w firmie CTL Logistics Sp. z o.o.

Posiada doświadczenie i wiedzę w IT oparte na Prince 2, PMI, SDLC,CISSP, wspierane przez szkolenia oraz certyfikaty m.in. w obszarze bezpieczeństwa IT oraz Audytu bezpieczeństwa.

Skuteczny menadżer z ponad 17-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, programami jak również rozwojem IT w dużych organizacjach z sektora bankowości, telekomunikacji, energetyki, usług pocztowych, transportu kolejowego oraz logistyki. W swoim podejściu skoncentrowany na dostarczaniu wartości dla biznesu, specjalizujący się w procesach restrukturyzacji IT, zarządzaniu projektami o wysokim stopniu złożoności i rozproszeniu, a zwłaszcza tymi problematycznymi i ryzykownymi. Doświadczony w negocjowaniu i renegocjowaniu umów z dostawcami, a także w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji pomiędzy stroną techniczną organizacji a światem biznesu.