Nick Guldemond

Profesor na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie

Dr Nick Guldemond jest profesorem Zintegrowanej Opieki i Technologii w Szkole Polityki Zdrowotnej i Zarządzania na Uniwersytecie Erazma, posiada dyplomu w dziedzinie medycyny oraz elektrotechniki.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował jako badacz w ramach projektów naukowych z zakresu badań klinicznych i biotechnologii, a także uczestniczył w międzynarodowych programach dotyczących innowacji klinicznych i technologii medycznych, na prowadzenie których otrzymał prestiżowe granty badawcze. Jako założyciel i dyrektor pierwszego (2004) szpitala opartego na „żywym laboratorium” otwartych innowacji (ang. Medical Field Lab) zyskał międzynarodowe uznanie za stworzenie biznesu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jest kluczowym ekspertem ds. e-zdrowia i zintegrowanej opieki zdrowotnej w wielu międzynarodowych organizacjach takich jak WHO Global Observatory for eHealth, EU Programmes as Knowledge Innovation Community (KIC) Health and KIC Digital, EU4Dgital, Ambient Assisted Living, oraz Innovative Medical Device Initiative. Jest doradcą ds. e-zdrowia i transformacji opieki zdrowotnej w wielu krajowych i regionalnych organizacjach europejskich i światowych (m.in. w Brazylii, Chinach, Rosji, Iranie) oraz w międzynarodowych firmach z branży spożywczej i farmaceutycznej (Sanofi, Roche, Novartis, Genzyme, Danone), Tech-Med (Philips, Medtronic, Siemens, COCIR), IT w zdrowiu (Microsoft, Ascom, Ortec, Vodafone) oraz finansowej (Rabobank, Natwest, RBS).

Wcześniej Nick Guldemond opracował agendę badawczą krajowego wdrożenia e-zdrowia oraz stworzył konsorcjum big data. Był także dyrektorem programu e-zdrowia z ramienia Holenderskiej Federacji Uniwersyteckich Centrów Medycznych (ang. The Netherlands Federation of University Medical Centres (NFU)). Obecnie jest koordynatorem Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (ang. EIP on AHA), oraz autorem i liderem projektu krajowej strategii transformacji opieki zdrowotnej w Brazylii „Livro Branco Saúde 2018”.