Roman Topór-Mądry

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

Lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Uczestnik i koordynator licznych projektów naukowych oraz zespołów doradczych. Od listopada 2017 roku Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).