Jürgen Brandstätter

Vendor Co-chair, IHE Europe

Jürgen jest ekspertem ds. standardów, zaangażowany w propagowanie „interoperacyjności opartej na standardach” w zakresie IT w zdrowiu. Aktywnie działa w wielu organizacjach normalizacyjnych na szczeblu krajowym i mędzynarodowym, szczególnie w ramach IHE (ang. Integrating the Healthcare Enterprise).

Jest członkiem zarządu IHE International, współprzewodniczącym IHE Europe i Komisji Koordynacyjnej Globalnych Wdrożeń IHE (ang. IHE Global Deployment Coordination Committee), współprzewodniczącym domeny IHE Pharmacy, a także członkiem założycielem IHE Austria. W ramach swojej pracy promuje interoperacyjność opartą na standardach na rzecz wymiany informacji medycznych w Europie i na świecie.

Jürgen przyczynił się do realizacji europejskiego projektu epSOS. Obecnie pracuje jako konsultant w projekcie austriackiej infrastruktury e-Zdrowia w zakresie krajowej harmonizacji informacji klinicznych, a także austriackiego projektu dotyczącego specyfikacji interoperacyjności e-recepty (ang. e-Medication Interoperability Specification). Na arenie międzynarodowej był zaangażowany również w inne projekty dotyczące interoperacyjności w e-zdrowiu w Szwajcarii, Polsce, jak również w projekt Saudi eHealth Exchange.

Obecnie kieruje wspólnym przedsięwzięciem IHE oraz HL7 (joint venture) w kontekście FHIR (ang. Fast Healthcare Interoperability Resources) pod nazwą Gemini, a także pracuje jako konsultant dla Azjatyckiego Banku Rozwoju w zakresie strategii i architektury opartej na standardach oraz nowych technologii na rzecz krajowego programu wymiany informacji medycznych (ang. Health Information Exchange).

Z ramienia austriackiego Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Jürgen bierze udział w inicjatywie Global Digital Health Partnership (www.gdhp.org).