Adam Niedzielski

Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów, pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 listopada 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów. Równolegle z pracą w administracji pracował naukowo w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (w latach 1998 – 2004) oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych (1999 – 2007). Członek rady  nadzorczej spółki celowej Aplikacje Krytyczne (2017 – 2018) oraz w okresie styczeń – lipiec 2018 członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia powołany na wniosek Ministra Finansów.

Ekspert z zakresu zarządzania publicznego. Autor artykułów i książek z zakresu administracji publicznej, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych.