IHE / Europejskie wyzwania interoperacyjności

Tematyka sesji:
Sesja będzie przeglądem wybranych europejskich doświadczeń, które mają istotny wpływ na projekty realizowane na poziomie krajowym i regionalnym.

  • Europejskie projekty (np. HDSI, EURO-CAS) i wymagania Komisji Europejskiej jako czynnik stymulujący interoperacyjność systemów IT.
  • Wnioski z projektów europejskich (na poziomie krajowym / regionalnym) w zakresie interoperacyjności w ochronie zdrowia.
  • Działania dostawców IT w odpowiedź na europejskie wymagania w zakresie interoperacyjności systemów IT w ochronie zdrowia.
  • Korzyści dla interesariuszy ekosystemu e-zdrowia z interoperacyjności systemów IT.