Michał Bakun

Dyrektor Pionu Rozwoju Oprogramowania w CompuGroup Medical Polska

Od początku kariery związany z branżą IT w służbie zdrowia. Absolwent wydziału Matematyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wydziału Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Pionu Rozwoju Oprogramowania w CompuGroup Medical Polska. Buduje zespoły programistyczne i wdraża strategie IT w przedsiębiorstwie oraz zarządza rozwojem produktów spółki.We wcześniejszych latach prowadził zespół analiz biznesowych, zespoły rozwoju oprogramowania oraz pracował jako programista przy powstaniu jednego z największych w Polsce systemów klasy HIS.

Specjalista w dziedzinie metodyk zwinnych i inżynierii oprogramowania. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów kompleksowej informatyzacji jednostek służby zdrowia.

Więcej informacji: https://www.linkedin.com/in/micha%C5%82-bakun/