Paweł Masiarz

Pełnomocnik Dyrektora ds. Interoperacyjności, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Dziale Informatyki, gdzie budował systemy do prowadzenia elektronicznego rekordu medycznego, elektronicznej dokumentacji medycznej i obrazowania medycznego. Był również liderem Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki oraz Zastępcą Dyrektora CSIOZ ds. Teleinformatycznych.

Od 2013 do 2017 zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), początkowo na stanowisku architekta i głównego analityka w Biurze Zarządzania Projektami. W ramach swoich obowiązków pracował nad budową interoperacyjności technicznej (rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, implementacja profili integracyjnych IHE) oraz wykonywał pracę nad budową architektury korporacyjnej SIOZ.

Obecnie jako, Pełnomocnik Dyrektora ds. Interoperacyjności koordynuje zadania CSIOZ związane z budową interoperacyjności.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Practitioner, ITIL Foundation. Współpracuje m.in. z organizacjami: Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie HL7, The International Society for Telemedicine & eHealth