Alexander Berler

IHE Services Director, IHE Europe
Consulting Services Director, Gnomon Informatics SA

Dr Alexander Berler posiada tytuł magistra w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej oraz tytuł doktora z Informatyki Medycznej. Był on związany z Wydziałem Elektrotechniki Politechniki Narodowej w Atenach, Grecja, jako doktorant i członek stowarzyszenia naukowego w zakresie interoperacyjności systemów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia, informatyki medycznej oraz telemedycyny Do 1999 r. pracował w Information Society S.A., greckim, rządowym biurze projektowym związanym z technologią informatyczną, w charakterze kierownika projektu odpowiedzialnego za duże projekty informatyczne greckiego rządu odnoszące się do ochrony zdrowia do roku 2006.

Obecnie, jest zatrudniony na stanowisku dyrektora działu usług doradczych w Gnomon Informatics dzięki doświadczeniu w międzynarodowych projektach związanych z e-zdrowiem, e-zamówieniami oraz e-administracją. Jest on aktywnym członkiem społeczności eHDSI ukierunkowanej na wprowadzanie narzędzi do transgranicznej opieki zdrowotnej w Europie, a także poza jej granicami. W imieniu IHE Europe działa również jako Dyrektor IHE Services, promuje stosowanie norm międzynarodowych za pośrednictwem ram technicznych IHE, a także profili integracji.

Jest członkiem kilku towarzystw, instytucji oraz organizacji (IEEE, ACM, itp.), członkiem kilku Komitetów IHE Europe oraz przewodniczącym HL7Hellas, Międzynarodowego Partnera greckiego HL7.

Więcej informacji: http://gr.linkedin.com/in/aberler/