Karima Bourquard

Dyrektor ds. Interoperacyjności IHE Europe

Dr Karima Bourquard pełni funkcję Dyrektora ds. Interoperacyjności w IHE-Europe, jest także konsultantem i założycielem IN-SYSTEM (Francja), jest zaangażowana w wiele regionalnych/krajowych projektów dotyczących telemedycyny, telediagnostyki obrazowej oraz współpracy pomiędzy pracownikami medycznymi w koordynacji opieki. Posiada znaczące doświadczenie w technologiach informacyjnych w ochronie zdrowia, które uzyskała jako dyrektor projektu e-Zdrowie oraz interoperacyjności e-Zdrowia.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Interoperacyjności w IHE-Europe, a także członka zarządu Interop Santé we Francji, francuskiego stowarzyszenia promującego standardy i profile gromadzącego IHE France i Oddział HL7.

Dzięki wiedzy z zakresu ISO/IEC 17025, przyczyniła się, jako członek międzynarodowego zespołu IHE, do zaprojektowania i rozwoju Programu Oceny Zgodności (CAS). Obecnie jest koordynatorem naukowym projektu EURO-CAS (www.EURO-CAS-project.eu), który dotyczy oceny zgodności w obszarze interoperacyjności systemów e-zdrowia, i który realizowany jest w ramach europejskiego projektu Horizon 2020.

W przeszłości była dyrektorem ds. rozwoju specyfikacji systemów e-zdrowia oraz dyrektorem ds. interoperacyjności w GMSIH (Groupement de modernisation des systèmesd’informationhospitaliers) oraz jednym z założycieli IHE-France and IHE-Europe.

Więcej informacji: https://fr.linkedin.com/in/karima-bourquard-b8601226