Prawa pacjenta - prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych (RODO)

Tematyka sesji:
Sesja będzie poświęcona kwestiom zapewnienia ochrony prywatności danych medycznych pacjentów, w tym kwestiom Kodeksu Branżowego  RODO i kwestiom udzielania zgód z wykorzystaniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na dostęp do danych.