Michał Czarnuch

Partner DZP

Michał doradza w zakresie prawa medycznego w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Jest jednym z inicjatorów Telemedycznej Grupy Roboczej, grupy wiodących podmiotów z sektora telemedycyny, która dziś  aktywnie działa na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce jako Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza.

Specjalizuje się również w prawie administracyjnym ze szczególnym naciskiem na prawo farmaceutyczne (reklama produktów leczniczych, rejestracja, refundacja, wyroby medyczne), prawo europejskie i prawo konkurencji. Udziela wsparcia także w zakresie compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji (white-collar crimes).

Zaangażowany w doradztwo dla branż określanych jako sensytywne, w tym dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe).

Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi. Od początku brał udział w pracach nad ustawą refundacyjną, wielokrotnie uczestnicząc w dyskusjach prezentujących stanowisko branży, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania ustawy oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.