Maria Libura

Klub Jagielloński,
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ekspert ds. zdrowia Klubu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Autorka publikacji z zakresu chorób rzadkich oraz komunikacji w ochronie zdrowia. Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego.