Jakub Kraszewski

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Od 2017 roku dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jednego z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Z UCK związany od 2009 roku na stanowisku zastępcy dyrektora naczelnego ds. personalnych.

Wcześniej pracował jako dyrektor personalny w Stoczni Gdynia S.A, był członkiem komitetu sterującego projektu „Euroster” w ramach inicjatywy EQUAL w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkowej. Ponadto był członkiem w Radach Nadzorczych kilku spółek kapitałowych m.in. Euromedikus sp. z o.o., założycielem kilku NGO, doradcą, mediatorem. Współpracował z wieloma podmiotami gospodarczymi np. z Operą Bałtycką w Gdańsku, Orłem Białym S.A w Piekarach Śląskich, Federal-Mogul Bimet S.A., Work Service S.A. Wykładał na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia MBA w Fundacji Kształcenia Menadżerów, Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych Agencji Rozwoju Pomorza.

Brał udział w wielu kursach i szkoleniach z zakresu HR, Finansów, Zarządzania jednostkami Ochrony Zdrowia itp.