Tadeusz Jędrzejczyk

Gdański Uniwersytet Medyczny

Pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, autor prac z zakresu zarządzania i finansowania ochrony zdrowia, jakości opieki medycznej, zastosowania nowych technologii i programów zdrowotnych. Specjalista z zakresu Organizacji Ochrony Zdrowia i Zdrowia Publicznego. Współautor raportów o opiece koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz zarządzania szpitalami klinicznymi. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Zdrowia Publicznego przy Prezydencie Miasta Gdańska.

Aktywny w Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, pełni funkcje zastępcy przewodniczącego Oddziału Pomorskiego.

W przeszłości pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zastępcy ds. medycznych Dyrektora Pomorskiego oddziału Wojewódzkiego, Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego a w latach 2015-2016 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.