Aleksander Sowa

Dyrektor ds. strategii portfela produktów onkologicznych i hematologicznych, Roche Polska

Dr Aleksander Sowa stoi na czele zespołu ds. strategicznego rozwoju portfela produktów onkologicznych i hematologicznych, który opracowuje rozwiązania strategiczne dotyczące dostępu do rynku i PD. Na obecnym stanowisku pracuje od 2015 r. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od 2008 r. pracuje w Roche Polska, gdzie zajmował różne stanowiska w działach ds. onkologii, marketingu i spraw medycznych, w tym jako dyrektor medyczny ds. onkologii i hematologii. Wcześniej pracował w Pierre Fabre Medicament, gdzie był odpowiedzialny za badania kliniczne faz I-III oraz marketing produktów onkologicznych i hematologicznych.

Dr Sowa uzyskał stopień doktora biologii molekularnej na University of Manitoba w Kanadzie. Jest autorem publikacji naukowych oraz amerykańskiego patentu na wykorzystanie genu hemoglobiny.