e-Recepta, nowa opieka farmaceutyczna, adherence

Tematyka sesji:
Sesja poświęcona będzie omówieniu nowych możliwości jakie stwarzają rozwiązania e-zdrowia w kreowaniu opieki farmaceutyczne, w tym wykorzystaniu potencjału  e-recepty w Polsce.

  • Przedstawienie stanu pilotażu e-Recepty
  • Przedstawienie głównych oczekiwać pacjentów i innych interesariuszy w obszarze opieki farmaceutycznej.
  • Prezentacja nowych cyfrowych technologii wspierających opiekę farmaceutyczną