Justyna Pancerow

Kierownik Wydziału Wdrożeń Systemu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Justyna Pancerow jest absolwentką Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji projektów w administracji publicznej oraz samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych realizowanych w ochronie zdrowia.