Rada Interoperacyjności

Tematyka sesji:
Sesja będzie przeglądem prac oraz zamierzeń Rady Interoperacyjności działającej przy CSIOZ.