Architektura ekosystemu e-zdrowia w Polsce

Tematyka sesji:
Sesja będzie poświęcona kwestiom budowania architektury ekosystemu e-zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia procesu tworzenia architektury biznesowej i architektury systemowej.

 • Wskażemy przykłady europejskich architektur e-zdrowia
 • Wskażmy konieczność stworzenia architektury biznesowej będącej punktem odniesienia dla architekty systemowej
 • Wskażemy na konieczność uwzględnienia cyfrowego kontekstu przy tworzeniu architektury e-zdrowia
 • Postawimy pytania:
  • Czym jest dobra architektura?
  • Czego oczekujemy od architektury?
  • W oparciu o jakie kryteria zwalidujemy dane rozwiązania architektoniczne?
  • Jak będziemy utrzymywać w aktualności wypracowaną architekturę?