Tomasz Zdrojewski

Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN / Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. Lekarz, internista, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy GUMed w Gdańsku i NIZP-PZH w Warszawie. Ekspert  w epidemiologii klinicznej, prewencji i modelowaniu chorób serca. Od 2012 r. Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Dorobek to ponad 270 publikacji, w tym o sytuacji zdrowotnej w Polsce, opublikowanych w renomowanych pismach zagranicznych i rozdziałów w książkach. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Uniwersytecie w Bostonie i Columbus w USA oraz  A. von Humboldta w Wuerzburgu.

W latach 2002-2008 współpracował z Ministerstwem Zdrowia jako Sekretarz Narodowego Programu POLKARD, b. doradca Prezydenta RP ds. zdrowia, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz ogólnopolskich/narodowych zespołów w zakresie chorób serca i geriatrii. W latach 2011-2014 członek Komitetu Naukowego ESC (CPC ESC). P-cy Komisji PTK ds. współpracy z Parlamentem RP. Autor lub współautor ogólnopolskich i regionalnych projektów: NATPOL 1997, 2002 i 2011, Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 Miast, ZdP 2005-2013, SOPKARD, WOBASZ, WOBASZ Senior, POLSENIOR, NOMED-AF oraz Rejestru AMI-PL. Współautor analizy IMPACT oraz FRESHER dla Polski. Krajowy koordynator projektu Euroheart Survey II.