Piotr Czauderna

Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed)

Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Radny Gdańska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska (w kadencji 2014-2018).

Pracował jako chirurg dziecięcy w szpitalu w Rijadzie (Arabia Saudyjska). Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in.: w USA, Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania medycznego i uzyskał tytuł Master of Business and Administration (MBA)  – GFKM i University Aix-en-Provence. Jest członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, a także członkiem honorowym Ukraińskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. W latach 2008-2009 był pełnomocnikiem Rektora GUMed ds. Budowy Nowego Szpitala Uniwersyteckiego (Centrum Medycyny Inwazyjnej).

W latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Przez dwie kadencje był przewodniczącym międzynarodowej grupy ds. leczenia guzów wątroby u dzieci – SIOPEL. Aktualnie jest konsultantem ds. chirurgii dziecięcej województwa pomorskiego, członkiem Komisji Nagród przy Ministrze Zdrowia oraz przewodniczącym krajowej Komisji Akredytacyjnej z chirurgii dziecięcej. Ponadto jest członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej (SIOP), a także prezydentem-elektem Europejskiej Sekcji Chirurgii Dziecięcej Międzynarodowej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie problem leczenia nowotworów, zwłaszcza guzów wątroby, oraz zastosowań wideochirurgii u dzieci. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych projektach naukowych jako wykonawca lub ich kierownik. Jest współautorem polskich i zagranicznych podręczników oraz ponad 140 prac naukowych opublikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach świata. Prowadził liczne krajowe i zagraniczne kursy z zakresu wideochirurgii i onkologii dziecięcej, regularnie pełni rolę recenzenta programów badawczych w Unii Europejskiej (FP7, Horizon 2020).

Otrzymał liczne nagrody, w tym nagrody Rektora GUMed, nagrodę zespołową Ministra Zdrowia, nagrody na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych za przedstawiane prace naukowe.

Prof. Piotr Czauderna, Koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady w Rozwoju przy Prezydencie RP.