Martin Tiani

Prezes Grapevine World

Martin Tiani, Prezes Grapevine World, od 20 lat pracuje wraz jednym z najlepszych na świecie zespołów w obszarze interoperacyjności (IHE). Rozpoczynając w dziedzinie radiologii w 1991 roku zaangażował się w prace nad pierwszą przeglądarką do obrazów radiologicznych. W 2004 roku założył Tiani Spirit wraz z kluczowymi programistami z poprzedniej firmy Tiani. Wizją Martina jest zbudowanie elementów infrastruktury informatycznej w oparciu o metodologię IHE w celu globalnej wymiany informacji medycznych a w przyszłości każdej informacji dotyczącej energii, sektora edukacji, sektora finansowego i ubezpieczeniowego, e-administracji, prawa, rolnictwa, sektora motoryzacyjnego…

  • udział w pracach w IHE od 2000 roku,
  • członek austriackiej Normalizacyjnej Grupy Roboczej od 2004 roku,
  • epSOS – współtwórca globalnej architekturę od 2007 roku,
  • udział w projekcie e-SENSE dla europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego (Europe 2020),
  • od 2017 roku, założyciel i opiekun inicjatywy (grapevine Initiative) w zakresie globalnej wymiany ustandaryzowanych danych,
  • w roku 2018 przeprowadził Initial Coin Offering (ICO) firmy Grapevine World.