Janusz Homa

Prezes Zarządu Ardigen

Janusz Homa jest współzałożycielem oraz Prezesem Zarządu Ardigen S.A., polskiej firmy specjalizującej się w zastosowaniu bioinformatyki i sztucznej inteligencji w medycynie precyzyjnej i personalizowanej w obszarze rozwoju nowych leków i metod diagnostycznych.

Swą karierę rozpoczął w roku 1994 w firmie Comarch gdzie m.in. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej Comarch Telecom. W 2000 r. założył jeden z pierwszych w Polsce funduszy venture capital inwestując w przedsięwzięcia oparte o nowe technologie. W latach 2002 – 2005 uruchomił nowatorską ogólnopolską sieć płatności „Moje Rachunki”. W latach 2006 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu programistycznej spółki Software Mind (obecnie notowany na GPW Ailleron), której był założycielem i znaczącym akcjonariuszem. W okresie tym spółka zatrudniała 300 osób, zdobyła silną pozycję w branży finansowej i telekomunikacyjnej oraz wprowadziła na rynki międzynarodowe własne, przełomowe w swoich kategoriach, produkty LiveBank oraz iLumio.