Andrzej Strug

Konsorcjum BBMRI.pl,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Od ponad 25 lat skoncentrowany w swojej pracy zawodowej na sprawach dotyczących informatyzacji systemu ochrony zdrowia. W tym czasie pracował zarówno po stronie biznesu jak i administracji publicznej. Od 1998 r. tworzył w Ministerstwie Zdrowia Dep. Informatyki przygotowujący podstawowe regulacje dotyczące rozwiązań informatycznych w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Te prace kontynuowane były w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, którego współtwórcą, zastępcą dyrektora- głównym projektantem był w latach 2000-2001. Przez 9 lat (2006-2015) kierował także Dep. Informatyki w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Był inicjatorem i koordynatorem wielu przedsięwzięć o skali krajowej, które na trwałe zmieniły procesy współpracy między administracją publiczną a otoczeniem (m. in. odpowiadał za wprowadzenie w Polsce recept z kodami kreskowymi, wdrożenie komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych do NFZ przez apteki i świadczeniodawców, system eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) czy system ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta).