Warsztat, 17/09/2018 (poniedziałek), 14:00 - 18:00

Ścieżka kardiologiczna w kontekście elektronicznej informacji medycznej

Wprowadzenie

e-Zdrowie możemy rozpatrywać w różnych aspektach, jednym z nich jest cyfryzacja wiedzy medycznej o stanie pacjenta oraz wsparcie procesów diagnostyki i terapii.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z koncepcyjną ścieżką kardiologiczną, która może być realizowana w nowym kontekście elektronicznej informacji medycznej.

Na podstawie przekazanych przez prowadzących informacji, wiedzy praktyków oraz doświadczeń uczestników spotkania będziemy podczas warsztatów poszukiwać odpowiedzi na pytania o wpływ sprawnego przepływu danych wewnątrz szpitala na procesy medyczne i aspekty ekonomiczne związanie z hospitalizacją.

Tematyka
Wspólnie z zespołem prowadzących zastanowimy się nad charakterystyką i ekonomiką przepływu danych na trzech poziomach:

  • ambulatoryjnym,
  • oddziałowym,
  • zabiegowym.
Prowadzący
  • Dominik Meller – Menadżer ds. Rozwoju Systemów Informatycznych