Warsztat, 17/09/2018 (poniedziałek), 14:00 - 18:00

System informacji i wsparcia pacjentów i obywateli

Warsztat dla menadżerów szpitali i przedstawicieli samorządów

Wprowadzenie

Współcześni pacjenci aktywnie poszukują informacji o zdrowiu w Internecie.

Czy strony www placówek ochrony zdrowia nadążają za ich potrzebami? Czy sama strona www wystarczy ? Gdzie toczą  się wartościowe dyskusje o szpitalach, lekarzach i oferowanych terapiach/zabiegach? Jakie narzędzia  to „absolutny must have” we współczesnej komunikacji ? Jakimi narzędziami e- zdrowia budować  reputację szpitala?

Uczestnicy warsztatów zyskają praktyczną wiedzę i wskazówki jak budować/tworzyć narzędzia e-zdrowia i komunikacji, z których  pacjenci będą korzystać.

Tematyka
  • E-narzędzia preferowane przez pacjentów – jak je tworzyć i rozwijać by efektywnie wspierały leczenie, edukację  i profilaktykę zdrowotną?
  • E-szpital i e-poradnia to nie tylko rozwiązania z obszaru IT  –  co zrobić, aby Pacjenci chętnie korzystali z narzędzi e- zdrowia?
  • Informacje dla e-pacjentów – jak je tworzyć, gdzie i jak publikować i jak skutecznie zidentyfikować potrzeby pacjentów?
  • Przykłady dobrych praktyk z Polski i zagranicy.
  • Przyczyny porażek wdrożeń w obszarze e- zdrowia.
  • Ćwiczenia praktyczne – zaprojektuj/zaplanuj wdrożenie nowoczesnych narzędzi informacji w danym ośrodku np. szpital kliniczny, poradnia specjalistyczna, POZ (ćwiczenie grupowe).
  • Podsumowanie – 10 najważniejszych zasad tworzenia treści oraz narzędzi e-zdrowia dla współczesnych pacjentów.
Prowadzący

Ewa Borek

Prezes Zarządu, MD, MBA, ekspert z zakresu systemu ochrony zdrowia z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy w dużych międzynarodowych firmach, w latach 2004-2010 pracowała w AstraZeneca Pharma Poland, gdzie była członkiem zarządu i odpowiadała za reputację, PR korporacyjny i CSR jako Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych. Angażowała się również w prowadzone z rozmachem projekty edukacyjne, wśród których warto wymienić projekt Wolność Oddechu, który realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 mln uczniów, czy projekt Rak Piersi od A do Z, który realizowany we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek. Inicjatorka akcji edukacyjnej w obszarze praw pacjenta Leczyć po Ludzku, realizowanego przez Gazetę Wyborczą. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu usprawnienia systemu ochrony zdrowia.

Ewelina Nazarko – Ludwiczak

Ekspert z ponad 15 lat doświadczeniem w komunikacji do pacjentów, działaniach PR i marketingowych związanych stricte ze zdrowiem, w latach 2002 – 2009 Kierownik Działu PR Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, pierwszego działu PR publicznej jednostki ochrony zdrowia w Polsce, od ponad 3 lat własna działalność gospodarcza związana z komunikacją do pacjentów poprzez działania promocyjne, marketingowe i PR, ekspert Fundacji My Pacjenci
w zakresie komunikacji, wykładowca kierunku MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego, wykształcenie: stosowane nauki społeczne (magisterskie) i dziennikarstwo ze specjalizacją PR
i marketing medialny (magisterskie) ukończone w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.