Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od stycznia 2016 roku. Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego; absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zdrowie publiczne). Trzydzieści lat stażu pracy w Szpitalu Miejskim w Kielcach.Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w dwóch poprzednich kadencjach samorządu pielęgniarek i położnych.

Członek zespołów i komisji działających przy NRPiP, m in. Komisji Prawa i Legislacji, Komisji Budżetowo-Finansowej, Zespołu ds. opieki stacjonarnej. Brała czynny udział w pracach Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia ds. opracowania sposobu ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zoz.