Wojciech Wiśniewski

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Fundacja Onkologiczna Alivia

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Fundacji Onkologicznej Alivia, jednej z najprężniej rozwijających się organizacji pozarządowych wspierających osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi. Odpowiada za koordynowanie kontaktów z instytucjami publicznymi, środowiskiem parlamentarnym, NGOs oraz mediami.

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw), gdzie zajmuje się m.in. rolą otoczenia instytucjonalnego dla zapewnienia dostępności terapii dla pacjentów onkologicznych.