Sascha Marschang

p.o. Dyrektora European Public Health Alliance (EPHA)

Sascha Marschang dołączył do EPHA w 2009 r. i obecnie pełni obowiązki dyrektora organizacji. Jest również współprowadzącym kampanie EPHA dotyczące Integracyjnego Zdrowia Cyfrowego (Inclusive Digital Health) oraz Działań na Rzecz Zwalczania Oporności na Środki Przeciwdrobnoustrojowe (Action on Antimicrobial Resistance). Jako członek grupy ds. e‑zdrowia przy Komisji Europejskiej opracował raport pt. „Nierówności w zdrowiu i e-zdrowie” (“Health inequalities and eHealth”). Działania EPHA w zakresie zdrowia cyfrowego dotyczą potencjalnego wpływu nowych technologii na użytkowników końcowych, w tym grupy szczególnie narażone, oraz roli społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu zdrowiem cyfrowym.

Sascha ukończył studia drugiego stopnia na Uniwersytecie York w Toronto w oparciu o przeprowadzone badania tożsamości internetowej  transnarodowych migrantów. Przed przeprowadzką do Brukseli w 2007 r. pracował dla rządu Prowincji Ontario.