Romuald Krajewski

Centrum Onkologii w Warszawie, Naczelna Rada Lekarska

Prof. dr hab. Romuald Krajewski jest neurochirurgiem pracującym w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie gdzie jest kierownikiem interdyscyplinarnego zespołu chirurgii nowotworów głowy i szyi i podstawy czaszki.

Studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1975 roku i następnie uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1996 i tytuł profesora w 2017.

Po studiach pracował w Klinice Neurochirurgii AM w Warszawie, następnie był konsultantem i kierownikiem oddziału neurochirurgii i neurologii w Trypolisie w Libii. Od 1990 roku pracował w zespole chirurgii podstawy czaszki w Klinice Otolaryngologii Oddziału Stomatologii AM w Warszawie, a od 2000 roku pracuje na stanowisku profesora w Centrum Onkologii w Warszawie. Jest także profesorem w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 2012 roku jest prezesem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, największej organizacji zawodowej lekarzy europejskich. Od 2001 roku jest sekretarzem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, a od 2013 roku członkiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN.

Dorobek naukowy dra Krajewskiego obejmuje ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach i podręcznikach, ponad 340 doniesień zjazdowych.