Michał Kępowicz

Dyrektor ds. Relacji Strategicznych Philips Health Systems Poland & Baltics

Dyrektor ds. Relacji Strategicznych, odpowiedzialny m.in. za rozwój inicjatyw w ramach tzw. trójkątów innowacji.

Wcześniej dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w MZ i ekspert w UKIE (MSZ) ds. funduszy przedakcesyjnych UE. Ekspert od zarządzania złożonymi projektami i negocjator programów UE.