Mariusz Feszler

Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
Koordynator projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

Mariusz Feszler – zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, koordynator projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, obecnie odpowiedzialny za zarządzanie systemem; jeden z pierwszych „współtwórców” Wrót Podlasia, Wortalu Turystycznego Wrót Podlasia i iTV Wrota Podlasia. W Urzędzie zajmuje się jeszcze informacją publiczną i informacją sektora publicznego.

Hobby: filozofia klasyczna i filozofia nauki, pasjonat łażenia po polskich górach, w sferze jego zainteresowań pozostaje też ergonomia systemów informatycznych i ich standaryzacja dla e-usług.