Marek Jankowski

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia

Doktor nauk o zdrowiu (Gdański Uniwersytet Medyczny). Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. Współautor i koordynator Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport Strategii Miasta Gdańska 2030 plus. Członek: Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Prezydencie Miasta Gdańska, Zespołu ds. edukacji zdrowotnej przy Pomorskiej Radzie Oświatowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku,  Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych.

Współautor i realizator nagrodzonych programów zdrowotnych: Nagroda PZU (2005), Nagroda KnowHealth (2011), Nagroda KnowHealth (2013), Nagroda Samorząd od Serca (2016). Autor wielu projektów dotyczących wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w obszarach promocji zdrowia, profilaktyki chorób i medycyny naprawczej. Współautor licznych publikacji naukowych dotyczących zdrowia i profilaktyki chorób.