Marek Dynowski

Prezes Zarządu Medinet Systemy Informatyczne, Grupa Kapitałowa SIMPLE

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2013 roku ukończył kurs Management 2013 prowadzony przez ICAN Institute. Od początku kariery zawodowej związany z informatyką w ochronie zdrowia. W latach 1998-2000 pracował w Dziale IT Wojewódzkiego Centrum Medycznego, gdzie brał udział we wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego.

W roku 2000 był współzałożycielem firmy Medinet, która zajęła się tworzeniem własnego systemu klasy HIS. Przez kolejne lata rozwoju spółki i produktów zajmował stanowiska we władzach firmy. Po przekształceniu w spółkę kapitałową w roku 2010 został wiceprezesem zarządu Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. W roku 2014 po włączeniu Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej SIMPLE, objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki Medinet.