Marcin Koziorowski

Head of Innovation and Technology, ImpactCEE

W ImpactCEE Marcin odpowiada za rozwój współpracy w obszarze innowacji i nowych technologii pomiędzy startupami, uczelniami i dużym biznesem. Od 10 lat skutecznie łączy świat nauki ze światem przedsiębiorców. Broker innowacji i pełnomocnik Dziekana wydziału chemicznego Politechniki Warszawskiej. Zarządza, mentoruje i wspiera kilka startupów z obszaru technologii materiałowych, chemicznych i proekologicznych. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami, komercjalizacji technologii, rozwoju nowych produktów.