Marcin Gruchała

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Marcin Gruchała urodził się w 1971 roku w Wejherowie. Jest absolwentem ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku z 1996 roku, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w specjalności kardiologia w 2006 roku. Nominację profesorską odebrał 11 stycznia 2017 r. z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencji 2008-2012 i 2012-2016.

Był wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego koła studenckiego Trójmiasta. Jest zastępcą koordynatora klinicznego Centrum Kardiologii UCK.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe to: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna.

W 1996 roku odbył 3-miesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a latach 2000-2002 dwuletni podoktorski staż naukowy w A. I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Recz Nauki Polskiej.

Jest promotorem 6 ukończonych przewodów doktorskich i trzech otwartych, opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Członek zarządu Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współautor 50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 207 i 1082 punktów KBN/MNiSzW. Liczba cytowań bez autocytowań wynosi: 863 (wg Scopus), 676 (wg Web of Science); indeks-h: 13 wg Scopus, 12 wg Web of Science (1.11.2015).