Marcin Grabowski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Marcin Grabowski adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie; kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog; współautor monografii i rozdziałów w podręcznikach, prac oryginalnych i poglądowych publikowanych w recenzowanych czasopismach o tematyce farmakologii klinicznej, prewencji sercowo-naczyniowej, choroby wieńcowej i niewydolności serca (m.in.: Thromb Res., Circ J., Med Sci Monit., Am Heart J., J Thromb Thrombolysis., Kardiol Pol., J Am Coll Cardiol.); samodzielny operator zabiegów implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów; kontrolujący pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii; były członek i sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezes Klubu 30 PTK w kadencji 2011-2013; wyróżniony w konkursie „Super Talenty” w medycynie, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagrody Prezesa Rady Ministrów RP oraz Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; recenzent i członek rad naukowych czasopism medycznych.

Inicjator i kontynuator projektów i przedsięwzięć telemedycznych w kardiologii, współautor dokumentu „Deklaracja Bałtycka” — telemedycyna i mHealth jako wsparcie procesów klinicznych w kardiologii.