Maciej Surowiec

EU Government Affairs Manager w Microsoft

Maciej Surowiec, EU Government Affairs Manager w Microsoft. Zajmuje się tematyką cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa. Zanim dołączył do firmy Microsoft, był konsultantem ds. relacji rządowych w Brukseli, pracował w Parlamencie Europejskim, a także w misjach dyplomatycznych. Jest absolwentem Kolegium Europejskiego w Brugii, Uniwersytetu w Maastrich oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.