Łukasz Lasyk

Prezes Digitmed

Dr Łukasz Lasyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez wiele lat współpracował z Polską Akademią Nauk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni).  Jego dorobek naukowy i publikacje znalazły szerokie zastosowanie w ramach współpracy z wieloma instytucjami badawczymi, w tym w szczególności Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego.

Jego głównym obszarem zainteresowań jest analiza obrazu zarejestrowanego przez aparaty, kamery czy też urządzenia hiper oraz multispektralne. Jest twórcą wielu algorytmów oraz oprogramowania których celem jest wsparcie człowieka podczas analizy wielowymiarowych danych pomiarowych. Ponadto zajmuje się także projektowaniem i tworzeniem w pełni autonomicznych urządzeń pomiarowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w wykorzystaniu takich zagadnień jak uczenie maszynowe, logika rozmyta czy też układy złożone podczas projektowania oraz tworzenia algorytmów i aplikacji.  Jest współautorem oprogramowania odpowiadającego za analizę danych pochodzących z badań cytologicznych, którą opracowała firma Digitmed Sp. z o.o