Jarosław Skokowski

Krajowy Specjalista ds. biobankowania klinicznego w Konsorcjum BBMRI.pl i tworzonej Polskiej Sieci Biobanków

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej
i  onkologicznej, nauczyciel i naukowiec. Od przeszło 20 lat zajmuje się biobankowaniem tkanek
na potrzeby badań z zakresu „omics”  oraz tworzeniem systemów informatycznych do zarządzania próbkami biologicznymi i danymi klinicznymi.

W latach 2013-2015 pełnomocnik Rektora ds. budowy Biobanku. Obecnie jest członkiem europejskiej grupy  ekspertów ds. biobankowania klinicznego w Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC) oraz jest odpowiedzialny za rozwój Biobanku Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wraz z zespołem  bierze udział w tworzeniu zintegrowanego systemu informatycznego, centralnego rejestru danych probantów biobankowych i cyfrowej platformy zdigitalizowanych danych dla członków Polskiej Sieci Biobanków i Konsorcjum BBMRI.PL, jak również współtworzy rozwiązania zapewniające interoperacyjność z systemami IT partnerów z europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC