Jacek Jassem

Członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii. Autor ponad 700 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz wielu podręczników i rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych. Laureat licznych nagród naukowych, w tym m.in. premiera RP, prezydenta Wiednia, nagrody im Heweliusza i nagrody im Cullena. Członek Academia Europea, European Academy of Cancer Sciences i PAU. Laureat tytułu „Wybitny Polak” Fundacji „Teraz Polska”. Były przewodniczący Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Autor projektu ustawy zakazującej palenia tytonia w miejscach publicznych. Koordynator Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015 – 2024.