Jacek Bigda

Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Jacek Bigda, Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, stażysta Instytutu Weizmanna, od 2001 roku kierownik Zakładu Biologii Komórki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

W latach 1996 – 1999 pełnił funkcje prodziekana, a w latach 1999 – 2005 dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, unikatowej jednostki w skali całego kraju.  W latach 2005 – 2012 pełnił funkcję prorektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odpowiedzialnego za rozwój i współpracę międzynarodową, następnie nadzorował pracę biura rektora ds. strategii i współpracy międzynarodowej.

Aktywnie uczestniczy w planowaniu rozwoju metropolii i regionu. Jest członkiem Rady Programowej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego, ciała doradczego marszałka województwa. Aktywną działalność organizacyjną  łączy z dydaktyczną i naukową. Jest autorem ponad 50 publikacji oraz 6 patentów, kierownikiem i wykonawcą grantów KBN, Ministerstwa Nauki i NCN.