Ewa Szkiłądź

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dr n.med. Ewa Szkiłądź, z wykształcenia biofizyk i doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z zawodu ekspert ds. funduszy europejskich.

Koordynator priorytetu Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan programu Horyzont 2020 w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE).

Dr Ewa Szkiłądź jest również członkiem Komitetu Programowego do priorytetu Zdrowie programu Horyzont 2020.

Wielokrotnie była partnerem w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach 6. I 7. Programu Ramowego. Obecnie uczestniczy w projekcie Health NCP Net 2.0.

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest częścią Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. KPK PB EU wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020.