Dariusz Janusek

Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Dariusz Janusek, Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Wypowiada się w sprawach określania zadań badawczych oraz przygotowuje projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu firmy SensoriumLab Sp. z o. o.. Specjalizuje się w realizacji systemów do nieinwazyjnej, autonomicznej oraz nie wymagającej obecności wykwalifikowanego personelu diagnostyki medycznej i medycznego monitorowania pozaszpitalnego. Rozwija metody wspomagania i skracania rekonwalescencji po zabiegach medycznych oraz wspierające zdrowy styl życia zapewniający utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej i zdrowia do późnego wieku.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Top 500 Innovators, jego pierwszy wiceprezes oraz obecnie aktywny członek.