Bożena Gorzkowicz

Florencja Fundacja na rzecz upowszechniania cyfryzacji i rozwoju standardów opieki

Dr nauk medycznych, pielęgniarka, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Zatrudniona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odpowiada między innymi za współpracę międzynarodową.
W latach 2010-2014 pełniła funkcję eksperta Międzynarodowej Rady Pielęgniarek – ICNP w dziedzinie środowisko pracy i wynagrodzenie. Posiada certyfikację trenera Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP.
Od roku 2008 jako członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zaangażowana w realizację projektów oraz badań na rzecz poprawy środowiska pracy pielęgniarek w Polsce oraz upowszechniania cyfryzacji i rozwoju standardów opieki między innymi przez popularyzację i wdrażanie ICNP do dydaktyki oraz działalności praktycznej.